Prihlásenie

FI-Jyväskylä: Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora

21.9.-30.10.2009

FI-Jyväskylä: Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora

2009/S 181-260177

PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

Služby

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA):

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, PL 472, FIN-40101 Jyväskylä. Tel.:  +358 144445111. Fax:  +358 144445500.

ODDIEL II.B: PREDMET ZÁKAZKY (TOVARY ALEBO SLUŽBY)

II.4) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV):

72000000.

Opis:
Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora.

Viac informácií: http://www.jao.fi/

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.