Prihlásenie

BG-Vratsa: Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty

24.9.-30.10.2009

BG-Vratsa: Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty

2009/S 181-259872

PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

Tovary

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA):

Obshtina Vratsa, ul. Stefanaki Savov? No. 6, Kontakt: Polina Krasteva - gl. yuriskonsult "OP i K", Marinela Petrova - gl. schetovoditel DDO, BG-3000 Vratsa. Tel.:  +359 292622400. E-mail: obshtinavr@b-trust.org. Fax:  +359 292623061.

Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach).

ODDIEL II.B: PREDMET ZÁKAZKY (TOVARY ALEBO SLUŽBY)

II.4) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV):

15000000, 15500000, 15810000, 15300000, 15800000.

Opis:
Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty.
Mliečne výrobky.
Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky.
Ovocie, zelenina a súvisiace výrobky.
Rôzne potravinárske výrobky.
II.5) PLÁNOVANÝ DÁTUM VYHLÁSENIA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA:
24.9.2009.

Viac informácií: http://www.vratza.bg

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.