Prihlásenie

LT-Vilnius: Služby pre vzťahy s verejnosťou

22.9.-12.11.2009

LT-Vilnius: Služby pre vzťahy s verejnosťou

2009/S 182-261925

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ SÚŤAŽE NÁVRHOV

ČASŤ I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA):

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka (290757560), Gedimino pr. 51, Do rúk: Agnietei Kurutytei, LT-01504 Vilnius. Tel.:  +370 52398548. E-mail: agniete.kurutyte@bibliotekospazangai.lt. Fax:  +370 52496127.

ODDIEL II: PREDMET SÚŤAŽE NÁVRHOV/OPIS NÁVRHU

II.1) OPIS
II.1.3) Spoločný slovník obstarávania (CPV):

79416000.

Opis:
Služby pre vzťahy s verejnosťou.

ODDIEL IV: POSTUP

IV.4) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.4.2) Podmienky na získanie súťažných podkladov a ďalšej dokumentácie
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k nim: 5.11.2009 - 14:00.
IV.4.3) Lehota na predkladanie návrhov alebo žiadostí o účasť:
12.11.2009 - 14:00.
IV.4.5) Jazyk (jazyky), v ktorých možno predložiť návrhy alebo podklady preukazujúce splnenie podmienok účasti:
Litovský.

Viac informácií: http://www.lnb.lt/

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.