Prihlásenie

F-St Hilaire de Chaleons: Stavebné práce na stavbe bazénov

22.9.-27.10.2009

F-St Hilaire de Chaleons: Stavebné práce na stavbe bazénov

2009/S 182-261926

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ SÚŤAŽE NÁVRHOV

ČASŤ I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA):

Communauté de Communes Coeur Pays de Retz, 11 rue Jean Francois Champollion, Parc d'Activites du Pont Beranger, F-44680 St Hilaire de Chaleons. Tel.:  +33 240026292.

Ďalšie informácie možno získať na: Communaute de Communes Coeur Pays de Retz, 11 rue Jean Francois Champollion, Parc d'Activites du Pont Beranger, Do rúk: Mademoiselle Corinne Grasset, F-44680 St Hilaire de Chaleons. Tel.:  +33 240026292. E-mail: de.coeurpaysderetz@wanadoo.fr. Fax:  +33 240024638.

Ďalšiu dokumentáciu možno získať na: Communaute de Communes Coeur Pays de Retz, 11 rue Jean Francois Champollion, Parc d'Activites du Pont Beranger, Do rúk: Mademoiselle Corinne Grasset, F-44680 St Hilaire de Chaleons. Tel.:  +33 240026292. E-mail: de.coeurpaysderetz@wanadoo.fr. Fax:  +33 240024638.

Návrhy alebo žiadosti o účasť budú doručené na: vyššie uvedené kontaktné miesto (miesta).

ODDIEL II: PREDMET SÚŤAŽE NÁVRHOV/OPIS NÁVRHU

II.1) OPIS
II.1.3) Spoločný slovník obstarávania (CPV):

45212212.

Opis:
Stavebné práce na stavbe bazénov.

ODDIEL IV: POSTUP

IV.4) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.4.2) Podmienky na získanie súťažných podkladov a ďalšej dokumentácie
IV.4.3) Lehota na predkladanie návrhov alebo žiadostí o účasť:
27.10.2009 - 12:00.
IV.4.5) Jazyk (jazyky), v ktorých možno predložiť návrhy alebo podklady preukazujúce splnenie podmienok účasti:
Taliansky.
Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.