Prihlásenie

FI-Lahti: Marketingové služby

22.9.-12.11.2009

FI-Lahti: Marketingové služby

2009/S 182-261937

PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

Služby

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA):

Lahden kaupunki, PL 13, Kontakt: Hankintapalvelut, Do rúk: Mary-Ann Räsänen, FIN-15141 Lahti. Tel.:  +358 38142513. E-mail: hankintapalvelut@lahti.fi. Fax:  +358 38142515.

Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach).

ODDIEL II.B: PREDMET ZÁKAZKY (TOVARY ALEBO SLUŽBY)

II.4) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV):

79342000.

Opis:
Marketingové služby.
Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.