Prihlásenie

UK-Didcot: Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné účely

22.9.-30.10.2009

UK-Didcot: Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné účely

2009/S 182-261637

PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

Tovary

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA):

Diamond Light Source Limited, Diamond House, Harwell Science and Innovation Campus, Oxfordshire, Kontakt: Sue Wells, UK-Didcot OX11 0DE. Tel.:  +44 1235778167. E-mail: procurement@diamond.ac.uk. Fax:  +44 1235778212.

Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach).

ODDIEL II.B: PREDMET ZÁKAZKY (TOVARY ALEBO SLUŽBY)

II.4) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV):

42900000.

Opis:
Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné účely.

Viac informácií: http://www.diamond.ac.uk/

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.