Prihlásenie

RO-Bucuresti: Poradenské služby pre riadenie ľudských zdrojov PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

30.9.-30.10.2009

RO-Bucuresti: Poradenské služby pre riadenie ľudských zdrojov

2009/S 183-263774

PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

Služby

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA):

Ministerul Finantelor Publice, Bd. Mircea Voda, nr. 44, Intrarea B, sector 3, Kontakt: Oficiul de Plati si Contractare PHARE, Do rúk: Ion Danut Iconaru, RO-030669 Bucuresti. Tel.:  +40 213265555-561. E-mail: Ion.Iconaru@mfinante.ro. Fax:  +40 213268709/30.

Internetová adresa (adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: www.cfcu.mfinante.ro.

Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach).

ODDIEL II.B: PREDMET ZÁKAZKY (TOVARY ALEBO SLUŽBY)

II.4) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV):

79414000, 75230000, 79632000.

Opis:
Poradenské služby pre riadenie ľudských zdrojov.
Justičné služby.
Školenia a výcvik personálu.
II.5) PLÁNOVANÝ DÁTUM VYHLÁSENIA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA:
30.9.2009.

Viac informácií: http://www.e-licitatie.ro/Public/Common/Content.aspx?f=PublicHomePage

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.