Prihlásenie

CZ-Ivančice: Výpočet stavebných nákladov pri stavebno-inžinierskych prácach

23.9.-30.10.2009

CZ-Ivančice: Výpočet stavebných nákladov pri stavebno-inžinierskych prácach

2009/S 183-263769

PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

Služby2

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA):

Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice, B. M. Kuldy 20, Kontakt: Tenderservis s.r.o., Do rúk: Ing. Vladimír Šplíchal, CZ-664 91 Ivančice. Tel.:  +420 602241108. E-mail: info@tenderservis.cz. Fax:  +420 466616445.

Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach).

ODDIEL II.B: PREDMET ZÁKAZKY (TOVARY ALEBO SLUŽBY)

II.4) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV):

71322100.

Opis:
Výpočet stavebných nákladov pri stavebno-inžinierskych prácach.
Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.