Prihlásenie

CZ-Broumov: Reštaurovanie PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

28.9.-28.10.2009

CZ-Broumov: Reštaurovanie

2009/S 186-267517

PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

Práce

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA):

Benediktinské opatství sv. Václava v Broumově, Klášterní 1, Kontakt: Tenderservis s.r.o., Do rúk: Ing. Vladimír Šplíchal, CZ-550 01 Broumov. Tel.:  +420 602241108. E-mail: info@tenderservis.cz. Fax:  +420 466616445.

Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach).

ODDIEL II.A: PREDMET ZÁKAZKY (PRÁCE)

II.5) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV):

45454100.

Opis:
Reštaurovanie.
II.6) PLÁNOVANÝ DÁTUM VYHLÁSENIA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA A TRVANIE ZÁKAZKY:
Obdobie v mesiacoch: 24 (od uzatvorenia zmluvy).
Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.