Prihlásenie

D-Schwerin: Architektonické, inžinierske a plánovacie služby

29.9.-8.10.2009

D-Schwerin: Architektonické, inžinierske a plánovacie služby

2009/S 187-269323

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ SÚŤAŽE NÁVRHOV

ČASŤ I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA):

Betrieb für Bau und Liegenschaften Mecklenburg-Vorpommern, Geschäftsbereich Schwerin, Werderstr. 4, Do rúk: Frau König, D-19055 Schwerin. Tel.:  +49 3855090. E-mail: poststellesn@bbl-mv.de. Fax:  +49 385509124.

Ďalšie informácie možno získať na: Betrieb für Bau und Liegenschaften M-V, Geschäftsbereich Schwerin, Werderstr. 4, Do rúk: Frau König, D-19055 Schwerin. Tel.:  +49 385509711. Fax:  +49 385509124.

Ďalšiu dokumentáciu možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach).

Návrhy alebo žiadosti o účasť budú doručené na: vyššie uvedené kontaktné miesto (miesta).

ODDIEL II: PREDMET SÚŤAŽE NÁVRHOV/OPIS NÁVRHU

II.1) OPIS
II.1.3) Spoločný slovník obstarávania (CPV):

71240000.

Opis:
Architektonické, inžinierske a plánovacie služby.

ODDIEL IV: POSTUP

IV.4) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.4.2) Podmienky na získanie súťažných podkladov a ďalšej dokumentácie
IV.4.3) Lehota na predkladanie návrhov alebo žiadostí o účasť:
8.10.2009 - 23:59.
IV.4.5) Jazyk (jazyky), v ktorých možno predložiť návrhy alebo podklady preukazujúce splnenie podmienok účasti:
Nemecký.

Viac informácií: http://www.bbl-mv.de/

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.