Prihlásenie

FI-Helsinki: Tlačené knihy PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

29.9.-29.10.2009

FI-Helsinki: Tlačené knihy

2009/S 187-269068

PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

Tovary

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA):

Hansel Oy, PL 1386, Mannerheiminaukio 1 A, Kontakt: Hansel Oy, FIN-00101 Helsinki. Tel.:  +358 207444200. E-mail: kilpailutus@hansel.fi. Fax:  +358 207444266.

Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach).

ODDIEL II.B: PREDMET ZÁKAZKY (TOVARY ALEBO SLUŽBY)

II.4) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV):

22110000, 79980000.

Opis:
Tlačené knihy.
Predplatiteľské služby.
Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.