Prihlásenie

DK-Kodaň: Stavebné poradenské služby OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ SÚŤAŽE NÁVRHOV

30.9.-18.11.2009

DK-Kodaň: Stavebné poradenské služby

2009/S 188-270815

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ SÚŤAŽE NÁVRHOV

ČASŤ I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA):

Udenrigsministeriet, Asiatisk Plads 2, Kontakt: Gitte Buskbjerg Poulsen, DK-1448 København K. Tel.:  +45 33920000. E-mail: esnewdelhi@um.dk. Fax:  +45 33920567.

Ďalšie informácie možno získať na: Holsøe Arkitekter A/S, Nygårdsvej 5, Kontakt: Peter Holsøe, DK-2100 København Ø. Tel.:  +45 33148000. E-mail: pho@holsoe-ark.dk. Fax:  +45 33148050. 

Ďalšiu dokumentáciu možno získať na: Holsøe Arkitekter A/S, Nygårdsvej 5, Kontakt: Peter Holsøe, DK-2100 København Ø. Tel.:  +45 33148000. E-mail: pho@holsoe-ark.dk. Fax:  +45 33148050. 

Návrhy alebo žiadosti o účasť budú doručené na: Holsøe Arkitekter A/S, Nygårdsvej 5, Kontakt: Peter Holsøe, DK-2100 København Ø. Tel.:  +45 33148000. E-mail: pho@holsoe-ark.dk. Fax:  +45 33148050. URL: .

ODDIEL II: PREDMET SÚŤAŽE NÁVRHOV/OPIS NÁVRHU

II.1) OPIS
II.1.3) Spoločný slovník obstarávania (CPV):

71530000, 75111000.

Opis:
Stavebné poradenské služby.
Výkonné a zákonodarné služby.

ODDIEL IV: POSTUP

IV.4) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.4.2) Podmienky na získanie súťažných podkladov a ďalšej dokumentácie
IV.4.3) Lehota na predkladanie návrhov alebo žiadostí o účasť:
18.11.2009 - 12:00.
IV.4.5) Jazyk (jazyky), v ktorých možno predložiť návrhy alebo podklady preukazujúce splnenie podmienok účasti:
Dánsky. Anglický.

Viac informácií: http://www.holsoe-ark.dk/

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.