Prihlásenie

FI-Rovaniemi: Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

30.9.-30.10.2009

FI-Rovaniemi: Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora

2009/S 188-270824

PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

Služby

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA):

Hallinnon tietotekniikkakeskus, PL 56 / Rantavitikantie 33, FIN-96301 Rovaniemi. Tel.:  +358 718787605. E-mail: kirjaamo@haltik.fi.

Ďalšie informácie možno získať na: Hallinnon tietotekniikkakeskus HALTIK, PL 56, Rantavitikantie 33, Do rúk: Manne Willman, FIN-96301 Rovaniemi. Tel.:  +358 718787421. E-mail: manne.willman@haltik.fi.

ODDIEL II.B: PREDMET ZÁKAZKY (TOVARY ALEBO SLUŽBY)

II.4) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV):

72000000, 72600000.

Opis:
Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora.
Počítačové podporné služby a poradenstvo.

Viac informácií: http://www.haltik.fi

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.