Prihlásenie

VN-Hanoj: DCI – Poskytnutie komunikačných služieb a služieb styku s verejnosťou pre projekt mnohostrannej obchodnej pomoci III (EÚ – Vietnam Mutrap III) PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

30.9.-30.10.2009

VN-Hanoj: DCI – Poskytnutie komunikačných služieb a služieb styku s verejnosťou pre projekt mnohostrannej obchodnej pomoci III (EÚ – Vietnam Mutrap III)

2009/S 188-269717

Vietnam

Samostatné predbežné oznámenie o obstarávaní služieb

1. Referenčné číslo:
EuropeAid/129125/D/SER/VN.
2. Konanie:
Užšia súťaž.
3. Program:
DCI.
4. Zdroj financovania:
Finančná dohoda č. ASIE/2007/018-844.
5. Obstarávateľ:
Jednotka na uskutočnenie projektu, Projekt mnohostrannej obchodnej pomoci Vietnam III (EÚ – Vietnam Mutrap III), 9. poschodie, Minexport Building, 28 Ba Trieu Street, Hoan Kiem District, Hanoj, VIETNAM. Tel.  +84 462702158. Fax  +84 462702138. E-mail: mutrap@mutrap.org.vn v záujme Ministerstva priemyslu a obchodu.
6. Charakter obstarávania:
Paušálna cena.
7. Opis obstarávania:
Celkovým cieľom projektu EÚ – Vietnam Mutrap III, ktorého súčasťou bude aj táto zmluva, je poskytnúť pomoc Vietnamu so zavedením SEDP a akčného plánu nasledujúceho po WTO pre udržateľný ekonomický rast so zameraním na chudobu prostredníctvom intenzívnejšej integrácie do celosvetového obchodného systému. Cieľom tejto zmluvy je zaistenie komunikačných služieb a služieb styku s verejnosťou v prípade projektu EÚ a Vietnamu Mutrap III.
8. Predbežný rozpočet:
51 000 EUR.
9. Plánovaný termín uverejnenia oznámenia o vyhlásení obstarávania:
6.11.2009.
10. Dodatočné informácie:
Neuplatniteľné.
11. Právny základ:
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1905/2006 z 18.12.2006, ktorým sa ustanovuje nástroj financovania rozvojovej spolupráce (DCI).
Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.