Prihlásenie

B-Brusel: Tlačiarenské a príbuzné služby PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

6.10.-6.12.2009

B-Brusel: Tlačiarenské a príbuzné služby

2009/S 192-276028

PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

Služby

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA):

Parlement de la Communauté Française, 6, rue de la Loi, Do rúk: Christian Daubie, B-1000 Bruxelles. E-mail: marcheimprimeur@pcf.be.

Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach).

ODDIEL II.B: PREDMET ZÁKAZKY (TOVARY ALEBO SLUŽBY)

II.4) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV):

79800000, 79823000.

Opis:
Tlačiarenské a príbuzné služby.
Tlačiarenské a doručovateľské služby.

Viac informácií: http://www.pcf.be

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.