Prihlásenie

I-Bologna: Chlorid železa OZNÁMENIE O KVALIFIKAČNOM SYSTÉME – VYBRANÉ ODVETVIA

7.10.2009-6.10.2012

I-Bologna: Chlorid železa

2009/S 193-277954

OZNÁMENIE O KVALIFIKAČNOM SYSTÉME – VYBRANÉ ODVETVIA

ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA):

Hera Holding Energia Risorse Ambiente S.p.A., Viale Carlo Berti Pichat, 2/4, Kontakt: Funzione Acquisti e Appalti Beni e Servizi, Do rúk: ing. Alessandro Dolcetta, I-40127 Bologna. Tel.:  +39 051287292. E-mail: alessandro.dolcetta@gruppohera.it. Fax:  +39 0510543954.

Ďalšie informácie týkajúce sa kvalifikačného systému možno získať na: Ulteriori informazioni sono disponibili sul portale di qualificazione dei fornitori del Gruppo Hera presente nel sito www.gruppohera.it all’indirizzo http://www.gruppohera.it/fornitori/e_procurement/ e cliccando su “Accesso al sistema”.. URL: http://www.gruppohera.it/fornitori/e_procurement/.

ODDIEL II: PREDMET KVALIFIKAČNÉHO SYSTÉMU

II.4) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV):

24312122.

Opis:
Chlorid železa.

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK
IV.1.1) Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska kritérií uvedených v špecifikáciách, vo výzve na predloženie ponúk alebo na rokovanie.
IV.1.2) Použije sa elektronická aukcia:
Áno.
Uveďte doplňujúce informácie o elektronickej aukcii: Hera S.p.A., sulla base della graduatoria provvisoria, potrà avviare la successiva negoziazione con la/le impresa/imprese che avranno ottenuto i migliori punteggi complessivi per il miglioramento dell’offerta stessa, utilizzando lo strumento dell’asta on-line.
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Doba trvania kvalifikačného systému:
Obdobie platnosti: od 6.10.2009 do 5.10.2012.

Viac informácií: http://www.gruppohera.it/fornitori/bandi/-avvisi/

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.