Prihlásenie

FI-Oulu: Softvérové balíky a informačné systémy PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

7.10.-30.11.2009

FI-Oulu: Softvérové balíky a informačné systémy

2009/S 193-277281

PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

Tovary

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA):

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, PL 700, Kontakt: Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Hankintapalvelut, hankintatoimisto, FIN-90029 OYS. E-mail: hankintatoimisto@ppshp.fi.

Internetová adresa (adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: http://www.ppshp.fi.

 

ODDIEL II.B: PREDMET ZÁKAZKY (TOVARY ALEBO SLUŽBY)

II.4) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV):

48000000.

Opis:
Softvérové balíky a informačné systémy.

Viac informácií: http://www.ppshp.fi/hankinnat

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.