Prihlásenie

UK-Aberdeen: Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a spotrebný materiál s výnimkou nábytku a softvérových balíkov OZNÁMENIE O KVALIFIKAČNOM SYSTÉME – VYBRANÉ ODVETVIA

8.10.-30.11.2009

UK-Aberdeen: Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a spotrebný materiál s výnimkou nábytku a softvérových balíkov

2009/S 194-279157

OZNÁMENIE O KVALIFIKAČNOM SYSTÉME – VYBRANÉ ODVETVIA

ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA):

First Point Assessment, 7 Burnbank Business Centre, Souterhead Road, Altens, Do rúk: Customer Support Department, UK-Aberdeen. E-mail: enquiries@fpal.com.

Internetová adresa (adresy):

Adresa hlavnej stránky obstarávateľa: www@fpal.com.

Ďalšie informácie týkajúce sa kvalifikačného systému možno získať na: First Point Assessment, Po Box 10225, Do rúk: Customer Support Department, UK-Aberdeen AB12 3YS. Tel.:  +44 1224337533. E-mail: enquiries@fpal.com. Fax:  +44 1224337544.

Ďalšiu dokumentáciu možno získať na: First Point Assessment, Po Box 10225, Do rúk: Customer Support Department, UK-Aberdeen AB12 3YS. Tel.:  +44 1224337533. E-mail: enquiries@fpal.com. Fax:  +44 1224337544.

Žiadosti o kvalifikáciu budú doručené na: First Point Assessment, Po Box 10225, Do rúk: Customer Support Department, UK-Aberdeen AB12 3YS. Tel.:  +44 1224337533. E-mail: enquiries@fpal.com. Fax:  +44 1224337544.

ODDIEL II: PREDMET KVALIFIKAČNÉHO SYSTÉMU

II.4) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV):

30000000, 90000000, 14000000, 15000000, 16000000, 18000000, 19000000, 22000000, 24000000, 31000000, 32000000, 33000000, 34000000, 35000000, 37000000, 38000000, 39000000, 41000000, 42000000, 43000000, 44000000, 48000000.

Opis:
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a spotrebný materiál s výnimkou nábytku a softvérových balíkov.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie odpadu, čistenie a environmentálne služby.
Produkty ťažobného priemyslu, základné kovy a príbuzné produkty.
Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty.
Poľnohospodárske stroje.
Odevy, obuv, brašnárske výrobky a príslušenstvo.
Koža a textílie, plastové a gumené materiály.
Tlačené výrobky a príbuzné produkty.
Chemické výrobky.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a spotrebný tovar; osvetlenie.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a príbuzné zariadenia.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a výrobky osobnej starostlivosti.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné vybavenie.
Hudobné nástroje, športový tovar, hry, hračky, materiály pre remeselné a umelecké práce a príslušenstvo.
Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel).
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku), zariadenie interiéru, domáce spotrebiče (s výnimkou osvetlenia) a čistiace prostriedky.
Zachytená a vyčistená voda.
Priemyselné mechanizmy.
Strojové zariadenie na hlbinnú a povrchovú ťažbu, stavebné zariadenia.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky pre konštrukcie (s výnimkou elektrických prístrojov).
Softvérové balíky a informačné systémy.

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK
IV.1.2) Použije sa elektronická aukcia:
Áno.
Uveďte doplňujúce informácie o elektronickej aukcii: An e-auction may be used for some procurements by some or all of the subscribers.
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Doba trvania kvalifikačného systému:
Časovo neobmedzené trvanie.

Viac informácií: http://www.fpal.com/

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.