Prihlásenie

CZ-Pardubice: Komunikačné siete PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

9.10.-9.11.2009

CZ-Pardubice: Komunikačné siete

2009/S 195-280018

PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

Tovary

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA):

Univerzita Pardubice, Studentská 95, Kontakt: Studentská 95, 532 10 Pardubice, Do rúk: Ing.Irena Seinerová, CZ-530 12 Pardubice. Tel.:  +420 466036745. E-mail: Irena.Seinerova@upce.cz. Fax:  +420 466036359.

ODDIEL II.B: PREDMET ZÁKAZKY (TOVARY ALEBO SLUŽBY)

II.4) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV):

32412000.

Opis:
Komunikačné siete.
II.5) PLÁNOVANÝ DÁTUM VYHLÁSENIA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA:
1.1.2010.

Viac informácií: http://www.upce.cz/uredni-deska/

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.