Prihlásenie

B-Brusel: ERF – Dodávka laboratórneho zariadenia (všeobecné zariadenie, chemické látky, reagenty a analytické zariadenie) na kontrolu kvality a inšpekciu rybárskych produktov

9.10.-9.12.2009

B-Brusel: ERF – Dodávka laboratórneho zariadenia (všeobecné zariadenie, chemické látky, reagenty a analytické zariadenie) na kontrolu kvality a inšpekciu rybárskych produktov

2009/S 195-279230

Miesta dodávky: Benin, Kamerun, Pobrežie Slonoviny, Svätý Tomáš a Princov ostrov a Togo

Súčasť programu „Zlepšenie zdravotných podmienok rybárskych produktov v krajinách AKT a zámorských krajinách a územiach“

Predbežné oznámenie o obstarávaní tovarov

1. Referenčné číslo:
EuropeAid/129162/D/SUP/Multi.
2. Konanie:
Výzva na medzinárodnú verejnú súťaž.
3. Program:
8. Európsky rozvojový fond (ERF).
4. Zdroj financovania:
Finančná dohoda: Zlepšenie zdravotných podmienok rybárskych produktov v krajinách AKT a zámorských krajinách a územiach.
5. Obstarávateľ:
Sekretariát skupiny štátov AKT, avenue Georges Henri 451, 1200 Brusel, BELGICKO.
6. Opis obstarávania:
Cieľom obstarávania je dodať, doručiť, a ak je to potrebné, inštalovať, uviesť do prevádzky, vykonávať údržbu, vrátane popredajných služieb laboratórneho zariadenia (všeobecné zariadenie, chemické látky, reagenty a analytické zariadenie), rozdeleného na rôzne časti. Toto zariadenie bude používané príslušným orgánom na zlepšenie zdravotných podmienok a kapacity kontroly rybárskych produktov na vnútroštátnej úrovni.
7. Predpokladaný počet a názvy častí:
Obstarávanie sa delí na nasledujúcich 13 častí:
časť 1: všeobecné laboratórne zariadenie pre Benin;
časť 2: laboratórne reagenty a chemické látky pre Benin;
časť 3: analytické zariadenie pre laboratóriá v Benine;
časť 4: všeobecné laboratórne zariadenie pre Kamerun;
časť 5: laboratórne reagenty a chemické látky pre Kamerun;
časť 6: analytické zariadenie pre laboratóriá v Kamerune;
časť 7: všeobecné laboratórne zariadenie pre Togo;
časť 8: laboratórne reagenty a chemické látky pre Togo;
časť 9: analytické zariadenie pre laboratóriá v Togu;
časť 10: všeobecné laboratórne zariadenie pre Pobrežie Slonoviny;
časť 11: laboratórne reagenty a chemické látky pre Pobrežie Slonoviny;
časť 12: analytické zariadenie pre laboratóriá na Pobreží Slonoviny;
časť 13: všeobecné laboratórne zariadenie pre Svätý Tomáš a Princov ostrov.
8. Plánovaný dátum zverejnenia vyhlásenia verejného obstarávania:
Október 2009.
9. Dodatočné informácie:
Žiadne.
10. Právny základ:
Dohoda z Lomé z 15.12.1989 medzi štátmi EHS a AKT, zmenená a doplnená dohodou podpísanou na Mauríciu 4.11.1995.
Rozhodnutie Rady ministrov AKT – ES č. 3/1990 z 29.3.1990, zverejnené v Ú. v. ES L 382 z 31.12.1990.


Poznámka:

 

Aspoň 30 kalendárnych dní musí uplynúť medzi zverejnením tohto predbežného oznámenia a zverejnením príslušného oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania.

V tomto období sa nemajú zasielať žiadne prihlášky a žiadosti o ďalšie informácie.

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.