Prihlásenie

F-Pau: Technická inšpekcia a skúšanie

13.-30.10.2009

F-Pau: Technická inšpekcia a skúšanie

2009/S 197-283412

PRAVIDELNÉ INFORMATÍVNE OZNÁMENIE – VYBRANÉ ODVETVIA

Služby

Toto oznámenie je výzvou na súťaž: áno
Cieľom tohto oznámenia je skrátiť lehoty na predkladanie ponúk: nie

ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA):

TIGF, 49 avenue Dufau - BP 522, Do rúk: M. Gaston de Lahitte, F-64010 PAU. Tel.:  +33 559132714. E-mail: gaston.delahitte@tigf.fr. Fax:  +33 559722043.

Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach).

Súťažné podklady a doplňujúce dokumenty (vrátane dokumentov na dynamický nákupný systém) možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach).

Ponuky, žiadosti o účasť alebo vyjadrenia záujmu budú doručené na: vyššie uvedené kontaktné miesto (miesta).

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.4) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV):

71630000.

Opis:
Technická inšpekcia a skúšanie.

DODATOK

ODDIEL IV: POSTUP

IV.3) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE:
IV.3.1) Podmienky na získanie súťažných podkladov a ďalšej dokumentácie:
IV.3.2) Lehota na potvrdenie záujmu:
30.10.2009.
IV.3.4) Jazyk (jazyky), v ktorom možno predložiť ponuky alebo doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti:
Francúzsky.

Viac informácií: http://www.tigf.fr/

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.