Prihlásenie

D-Senftenberg: Opravy a údržba meracích, skúšobných a kontrolných prístrojov PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

25.11.-25.12.2009

D-Senftenberg: Opravy a údržba meracích, skúšobných a kontrolných prístrojov

2009/S 199-286459

PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

Služby

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA):

LMBV Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau- Verwaltungsgesellschaft mbH, Knappenstr. 1, Do rúk: Frau Tscharntke, D-01968 Senftenberg. Tel.:  +49 357384-4473. E-mail: r.tscharntke@lmbv.de. Fax:  +49 357384-4608.

Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach).

ODDIEL II.B: PREDMET ZÁKAZKY (TOVARY ALEBO SLUŽBY)

II.4) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV):

50410000.

Opis:
Opravy a údržba meracích, skúšobných a kontrolných prístrojov.
II.5) PLÁNOVANÝ DÁTUM VYHLÁSENIA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA:
25.11.2009.

Viac informácií: http://www.lmbv.de/

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.