Prihlásenie

I-Miláno: Opravy a údržba vozňov

19.10.-19.12.2009

I-Miláno: Opravy a údržba vozňov

2009/S 201-289773

OZNÁMENIE O KVALIFIKAČNOM SYSTÉME – VYBRANÉ ODVETVIA

ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA):

Azienda Trasporti Milanesi SpA, Foro Buonaparte, 61, I-20121 Milano. Tel.:  +39 02480311.

Ďalšie informácie týkajúce sa kvalifikačného systému možno získať na: Azienda Trasporti Milanesi SpA, Viale Stelvio, 2, Kontakt: Direzione Acquisti, I-20159 Milano. Tel.:  +39 0248038314. Fax:  +39 026887778. 

Ďalšiu dokumentáciu možno získať na: Azienda Trasporti Milanesi SpA, Viale Stelvio, 2, Kontakt: Direzione Acquisti, I-20159 Milano. Tel.:  +39 0248038314. Fax:  +39 026887778. 

Žiadosti o kvalifikáciu budú doručené na: Azienda Trasporti Milanesi SpA, Viale Stelvio, 2, Kontakt: Direzione Acquisti, I-20159 Milano. Tel.:  +39 0248038314. Fax:  +39 026887778. 

ODDIEL II: PREDMET KVALIFIKAČNÉHO SYSTÉMU

II.4) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV):

50222000.

Opis:
Opravy a údržba vozňov.

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK
IV.1.2) Použije sa elektronická aukcia:
Nie.
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Doba trvania kvalifikačného systému:
Iné.

Viac informácií: http://www.atm-mi.it/

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.