Prihlásenie

I-Rím: Pojazdné mostové žeriavy OZNÁMENIE O KVALIFIKAČNOM SYSTÉME – VYBRANÉ ODVETVIA

26.-20.10.2009

I-Rím: Pojazdné mostové žeriavy

2009/S 206-296610

OZNÁMENIE O KVALIFIKAČNOM SYSTÉME – VYBRANÉ ODVETVIA

ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA):

Enel S.P.A., Viale Regina Margherita, 137, Do rúk: Enel Servizi S.r.l. - Direzione Operativa Acquisti - Strategie, Controllo e Processi di Approvvigionamento - Area Qualificazione, I-00198 Roma. Tel.:  +39 0683055500. E-mail: qualificazione@enel.it. Fax:  +39 0664445108.

Ďalšie informácie týkajúce sa kvalifikačného systému možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach).

Ďalšiu dokumentáciu možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach).

Žiadosti o kvalifikáciu budú doručené na: vyššie uvedené kontaktné miesto (miesta).

ODDIEL II: PREDMET KVALIFIKAČNÉHO SYSTÉMU

II.4) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV):

42414200.

Opis:
Pojazdné mostové žeriavy.

ODDIEL IV: POSTUP

IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Doba trvania kvalifikačného systému:
Časovo neobmedzené trvanie.

Viac informácií: http://www.acquisti.enel.it

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.