Prihlásenie

D-Landshut: Umelecké služby

16.12.-26.1.2009

D-Landshut: Umelecké služby

2009/S 242-346543

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ SÚŤAŽE NÁVRHOV

ČASŤ I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA):

Staatliches Bauamt Landshut, Innere Regensburger Straße 7-8, Do rúk: Herrn Dahme, Frau Schmatz, D-84034 Landshut. Tel.:  +49 8719254-001. E-mail: poststelle@stbala.bayern.de. Fax:  +49 8719254-300.

Návrhy alebo žiadosti o účasť budú doručené na: vyššie uvedené kontaktné miesto (miesta).

ODDIEL II: PREDMET SÚŤAŽE NÁVRHOV/OPIS NÁVRHU

II.1) OPIS
II.1.3) Spoločný slovník obstarávania (CPV):

92312000.

Opis:
Umelecké služby.

ODDIEL IV: POSTUP

IV.4) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.4.2) Podmienky na získanie súťažných podkladov a ďalšej dokumentácie
IV.4.3) Lehota na predkladanie návrhov alebo žiadostí o účasť:
26.1.2010.
IV.4.5) Jazyk (jazyky), v ktorých možno predložiť návrhy alebo podklady preukazujúce splnenie podmienok účasti:
Nemecký.

Viac informácií: http://www.stbala.bayern.de/

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.