Prihlásenie

D-Braunschweig: Uzavieracie ventily/klapky

16.12.2009-18.1.2010

D-Braunschweig: Uzavieracie ventily/klapky

2009/S 242-346904

OZNÁMENIE O KVALIFIKAČNOM SYSTÉME – VYBRANÉ ODVETVIA

ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA):

E.ON Avacon AG, Taubenstraße 7, Do rúk: Andreas Gevensleben, D-38106 Braunschweig. Tel.:  +49 5313909-37229. E-mail: andreas.gevensleben@eon-avacon.com. Fax:  +49 5313909-837229.

Ďalšie informácie týkajúce sa kvalifikačného systému možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach).

Ďalšiu dokumentáciu možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach).

Žiadosti o kvalifikáciu budú doručené na: vyššie uvedené kontaktné miesto (miesta).

ODDIEL II: PREDMET KVALIFIKAČNÉHO SYSTÉMU

II.4) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV):

42131120, 42131160.

Opis:
Uzavieracie ventily/klapky.
Hydranty.

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK
IV.1.2) Použije sa elektronická aukcia:
Nie.
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Doba trvania kvalifikačného systému:
Časovo neobmedzené trvanie.

Viac informácií: http://www.eon-avacon.com/

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.