Prihlásenie

LT-Vilnius: Hodnotiace konzultačné služby

15.1.-15.3.2010

LT-Vilnius: Hodnotiace konzultačné služby

2010/S 10-011985

PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

Služby

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA):

Lietuvos Respublikos finansų ministerija (288601650), J. Tumo-Vaižganto g. 8a/2, Do rúk: Ignas Paukštys, LT-01512 Vilnius, LIETUVA/LITHUANIA. Tel.:  +370 52194489. E-mail: i.paukstys@finmin.lt. Fax:  +370 52127424.

ODDIEL II.B: PREDMET ZÁKAZKY (TOVARY ALEBO SLUŽBY)

II.4) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV):

79419000.

Opis:
Hodnotiace konzultačné služby.
II.5) PLÁNOVANÝ DÁTUM VYHLÁSENIA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA:
15.6.2010.

Viac informácií: http://www.finmin.lt/

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.