Prihlásenie

FI-Turku: Konštrukčné materiály a súvisiace prvky

1.6.-1.7.2010

FI-Turku: Konštrukčné materiály a súvisiace prvky

2010/S 10-011804

PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

Tovary

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA):

Turun kaupunki, Talotoimiliikelaitos, Linnankatu 34, Kontakt: talotoimiliikelaitos, Do rúk: Katja Kontiokangas, FI-20100 Turku, SUOMI/FINLAND. Tel.:  +358 505589311. Fax:  +358 22624390.

ODDIEL II.B: PREDMET ZÁKAZKY (TOVARY ALEBO SLUŽBY)

II.4) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV):

44100000.

Opis:
Konštrukčné materiály a súvisiace prvky.
II.5) PLÁNOVANÝ DÁTUM VYHLÁSENIA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA:
1.6.2010.
Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.