Prihlásenie

D-Bonn: Služby týkajúce sa podpory systému OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ SÚŤAŽE NÁVRHOV

4.2.-4.4.2010

 

D-Bonn: Služby týkajúce sa podpory systému

2010/S 24-034433

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ SÚŤAŽE NÁVRHOV

ČASŤ I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA):

Zentrum für Informationsverarbeitung und Informationstechnik, An der Küppe 2, Kontakt: Referat Q 4, Do rúk: Ralf Brede, 53225 Bonn, DEUTSCHLAND. Tel.:  +49 22899680-0. E-mail: poststelle@zivit.de. Fax:  +49 228996805050.

Ďalšie informácie možno získať na: Zentrum für Informationsverarbeitung und Informationstechnik, An der Küppe 2, Kontakt: Referat Q 4, 53225 Bonn, DEUTSCHLAND. Tel.:  +49 22899680-0. E-mail: beschaffung-bonn@zivit.de. Fax:  +49 22899680-5050. URL:  (Der Vordruck für den Teilnahmeantrag unter dem URL zum Download bereitgestellt).

Ďalšiu dokumentáciu možno získať na: Zentrum für Informationsverarbeitung und Informationstechnik, An der Küppe 2, Do rúk: Bieterfragen und Antworten dazu werden unter dem u.a. URL veröffentlicht, 53225 Bonn, DEUTSCHLAND. Tel.:  +49 22899680-0. E-mail: beschaffung-bonn@zivit.de. Fax:  +49 22899680-5050. 

Návrhy alebo žiadosti o účasť budú doručené na: Zentrum für Informationsverarbeitung und Informationstechnik, An der Küppe 2, Kontakt: Referat Q 4 – Arbeitsbereich Q 4 2, Do rúk: Ralf Brede, 53225 Bonn, DEUTSCHLAND. Fax:  +49 22899680-5050. 

ODDIEL II: PREDMET SÚŤAŽE NÁVRHOV/OPIS NÁVRHU

II.1) OPIS
II.1.3) Spoločný slovník obstarávania (CPV):

72250000.

Opis:
Služby týkajúce sa podpory systému.

ODDIEL IV: POSTUP

IV.4) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.4.2) Podmienky na získanie súťažných podkladov a ďalšej dokumentácie
IV.4.3) Lehota na predkladanie návrhov alebo žiadostí o účasť:
15.3.2010.
IV.4.5) Jazyk (jazyky), v ktorých možno predložiť návrhy alebo podklady preukazujúce splnenie podmienok účasti:
Nemecký.

Viac informácií: http://www.zivit.de/ausschreibungen/dl-bmfsupport

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.