Prihlásenie

F-Paríž: Nápravy kolies a obruče/ráfy a iné časti lokomotív alebo vozňového parku

31.3.-29.5.2010

F-Paríž: Nápravy kolies a obruče/ráfy a iné časti lokomotív alebo vozňového parku

2010/S 63-094463

OZNÁMENIE O KVALIFIKAČNOM SYSTÉME – VYBRANÉ ODVETVIA

ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)

RATP
54, quai de la Râpée
Kontakt: RATP - MRF - MP, 16 rue Jean Jacques Rousseau 94120 Fontenay-sous-Bois
Kontakt: Christophe Valet
75599 Paris Cedex 12
FRANCÚZSKO
Telefón +33 158763940
E-mail: christophe.valet@ratp.fr
Fax +33 158763701

Ďalšie informácie týkajúce sa kvalifikačného systému možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach)

Ďalšiu dokumentáciu možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach)

Žiadosti o kvalifikáciu budú doručené na: RATP
Département du matériel roulant ferroviaire groupe de soution achats - LAC JV24 - bureau 247 13 rue Jules Vallès
Kontakt: Didier Thomas
75547 Paris cedex 11
FRANCÚZSKO
Telefón +33 158774135
E-mail: didier.thomas@ratp.fr
Fax +33 158774547

ODDIEL II: PREDMET KVALIFIKAČNÉHO SYSTÉMU

II.4) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)

34631400

Stručný opis
Nápravy kolies a obruče/ráfy a iné časti lokomotív alebo vozňového parku.

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK
IV.1.2) Použije sa elektronická aukcia
Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Doba trvania kvalifikačného systému
Obdobie platnosti: od 1.4.2010 do 28.2.2012

Viac informácií: http://fournisseurs.ratp.fr

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.