Prihlásenie

F-Paríž: Úsekové/izolačné spínače

31.3.-29.5.2010

F-Paríž: Úsekové/izolačné spínače

2010/S 63-094462

OZNÁMENIE O KVALIFIKAČNOM SYSTÉME – VYBRANÉ ODVETVIA

ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)

Réseau de transport électricité (RTE)
Service achat, immeuble Ampère 34 - 40 rue Henri Régnault
Kontakt: Camille Pariset
92068 Paris La Défense
FRANCÚZSKO
Telefón +33 144453069
E-mail: camille.pariset@rte-france.com
Fax +33 144453050

Ďalšie informácie týkajúce sa kvalifikačného systému možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach)

Ďalšiu dokumentáciu možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach)

Žiadosti o kvalifikáciu budú doručené na: vyššie uvedené kontaktné miesto (miesta)

ODDIEL II: PREDMET KVALIFIKAČNÉHO SYSTÉMU

II.4) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)

31214110

Stručný opis
Úsekové/izolačné spínače.

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK
IV.1.2) Použije sa elektronická aukcia
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Doba trvania kvalifikačného systému
Časovo neobmedzené trvanie

Viac informácií: http://www.rte-france.com/

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.