Prihlásenie

AT-Viedeň: Inštalovanie signalizačných zariadení OZNÁMENIE O KVALIFIKAČNOM SYSTÉME – VYBRANÉ ODVETVIA

9.4.-9.6.2010

AT-Viedeň: Inštalovanie signalizačných zariadení

2010/S 69-104000

OZNÁMENIE O KVALIFIKAČNOM SYSTÉME – VYBRANÉ ODVETVIA

ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)

ÖBB-Infrastruktur Aktiengesellschaft
Vivenotgasse 10
Kontakt: Stab Einkauf
Kontakt: Ing. Rudolf Gotthart
1120 Wien
RAKÚSKO
Telefón +43 19300036495
E-mail: rudolf.gotthart@oebb.at
Fax +43 19300083815157

Ďalšie informácie týkajúce sa kvalifikačného systému možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach)

Ďalšiu dokumentáciu možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach)

Žiadosti o kvalifikáciu budú doručené na: ÖBB-Infrastruktur Aktiengesellschaft
Wilhelmstraße 64
Kontakt: Stab Einkauf
Kontakt: Ing. Rudolf Gotthart
1120 Wien
RAKÚSKO
Telefón +43 19300036495
E-mail: rudolf.gotthart@oebb.at
Fax +43 19300083815157

ODDIEL II: PREDMET KVALIFIKAČNÉHO SYSTÉMU

II.4) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)

45316200

Stručný opis
Inštalovanie signalizačných zariadení.

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK
IV.1.2) Použije sa elektronická aukcia
Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Doba trvania kvalifikačného systému
Časovo neobmedzené trvanie

Viac informácií: http://www.oebb.at/

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.