Prihlásenie

PL-Lublin: Farmaceutické výrobky

13.4.-13.6.2010

PL-Lublin: Farmaceutické výrobky

2010/S 71-106338

PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

Tovary

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie
ul. Biernackiego 9
Kontakt: Samodzielna Sekcja zamówień Publicznych
Kontakt: Joanna Bakulska
20-089 Lublin
POĽSKO
Telefón +48 817408982
E-mail: zamowienia@spszw.lublin.pl
Fax +48 817408982

Internetová adresa (adresy): nižšie


ODDIEL II.B: PREDMET ZÁKAZKY (TOVARY ALEBO SLUŽBY)

II.4) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)

33600000, 33696500, 33631600

Stručný opis
Farmaceutické výrobky.
Laboratórne činidlá.
Antiseptiká a dezinfekčné prostriedky.

Viac informácií: http://www.spszw.lublin.pl/

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.