Prihlásenie

D-Freiburg im Breisgau: Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

13.4.-13.6.2010

D-Freiburg im Breisgau: Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje

2010/S 71-106337

PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

Tovary

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)

Universitätsklinikum Freiburg
Geschäftsbereich 4 Personalhaus 2 Breisacherstr. 60
Kontakt: Tanja Sommer
79106 Freiburg
NEMECKO
Telefón +49 761270-2167
E-mail: tanja.sommer@uniklinik-freiburg.de
Fax +49 761270-2099

Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach)

ODDIEL II.B: PREDMET ZÁKAZKY (TOVARY ALEBO SLUŽBY)

II.4) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)

33120000

Stručný opis
Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje.
II.5) PLÁNOVANÝ DÁTUM VYHLÁSENIA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
1.7.2010
Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.