Prihlásenie

D-Lipsko: Čistiace výrobky PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

8.6.-29.7.2010

D-Lipsko: Čistiace výrobky

2010/S 109-165171

PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

Tovary

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)

Stadt Leipzig, Hauptamt, Einkauf/Vergabe
Martin-Luther-Ring 4-6
04109 Leipzig
NEMECKO
Telefón +49 3411232390
E-mail: gabriel.kaestner@leipzig.de
Fax +49 3411232375

Ďalšie informácie možno získať na: Stadt Leipzig, Zentrale Ausschreibungsstelle VOL
Martin-Luther-Ring 4-6
04092 Leipzig
NEMECKO
Telefón +49 3411232390
E-mail: Support_vergabe@Leipzig.de
Fax +49 3411232375

ODDIEL II.B: PREDMET ZÁKAZKY (TOVARY ALEBO SLUŽBY)

II.4) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)

39830000

Stručný opis
Čistiace výrobky.
II.5) PLÁNOVANÝ DÁTUM VYHLÁSENIA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
29.7.2010

Viac informácií: http://www.Leipzig.de/

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.