Prihlásenie

PL-Krakov: Farmaceutické výrobky PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

8.6.-29.7.2010

PL-Krakov: Farmaceutické výrobky

2010/S 109-165170

PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

Tovary

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
ul. Wielicka 265
Kontakt: Sekcja ds zamówień publicznych
Kontakt: Małgorzata Machlowska
30-663 Kraków
POĽSKO
Telefón +48 126583979
E-mail: usd_zp@interia.pl
Fax +48 126581081

Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach)

ODDIEL II.B: PREDMET ZÁKAZKY (TOVARY ALEBO SLUŽBY)

II.4) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)

33600000

Stručný opis
Farmaceutické výrobky.
II.4) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)

33141110, 33141121, 33141220, 33184100, 33141320, 33141420, 33171110, 33183100, 33141770, 33141310, 33100000

Stručný opis
Chirurgické obväzy.
Chirurgické nite na zošívanie rán.
Kanyly.
Chirurgické implantáty.
Lekárske ihly.
Chirurgické rukavice.
Masky na anestéziu.
Ortopedické implantáty.
Prostriedky na fixáciu zlomenín, kliny a platničky.
Injekčné striekačky.
Zdravotnícke vybavenie.
II.4) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)

33696500, 33696300, 33696000, 33696200

Stručný opis
Laboratórne činidlá.
Chemické činidlá.
Činidlá a kontrastné médiá.
Činidlá na zisťovanie krvných faktorov.
II.4) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)

24111500

Stručný opis
Lekárske plyny.

Viac informácií: http://www.szpitalzdrowia.pl/

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.