Prihlásenie

NO-Bærum Postterminal: Náradie, zámky, kľúče, pánty, upínadlá, reťaz a pružiny PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

9.6.-30.9.2010

NO-Bærum Postterminal: Náradie, zámky, kľúče, pánty, upínadlá, reťaz a pružiny

2010/S 110-167554

PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

Tovary

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)

Norwegian Defence Logistics Organisation/Land Systems
PO Box 43
Kontakt: Adnan Qureshi
1306 Bærum Postterminal
NÓRSKO
Telefón +47 67863795
E-mail: aqureshi@mil.no
Fax +47 67863799

Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach)

ODDIEL II.B: PREDMET ZÁKAZKY (TOVARY ALEBO SLUŽBY)

II.4) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)

44500000, 44530000

Stručný opis
Náradie, zámky, kľúče, pánty, upínadlá, reťaz a pružiny.
Upínadlá/spony.
II.5) PLÁNOVANÝ DÁTUM VYHLÁSENIA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
30.9.2010

Viac informácií: http://www.doffin.no/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA10364

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.