Prihlásenie

NL-Haag: Podnikateľské služby: právo, marketing, konzultácie, nábor pracovníkov, tlačiarenské a bezpečnostné služby PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

10.6.-15.10.2010

NL-Haag: Podnikateľské služby: právo, marketing, konzultácie, nábor pracovníkov, tlačiarenské a bezpečnostné služby

2010/S 111-168769

PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

Služby

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)

Ministerie van VWS
Postbus 20350
Kontakt: Team Inkoop
Kontakt: F. Slabbekoorn
2511 VX 's-Gravenhage
HOLANDSKO
Telefón +31 703407142
E-mail: f.slabbekoorn@minvws.nl

Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach)

ODDIEL II.B: PREDMET ZÁKAZKY (TOVARY ALEBO SLUŽBY)

II.4) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)

79000000

Stručný opis
Podnikateľské služby: právo, marketing, konzultácie, nábor pracovníkov, tlačiarenské a bezpečnostné služby.
II.5) PLÁNOVANÝ DÁTUM VYHLÁSENIA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
15.9.2010

Viac informácií: http://www.minvws.nl

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.