Prihlásenie

UK-Londýn: Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a výrobky osobnej starostlivosti PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

1.1.-1.2.2010

UK-Londýn: Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a výrobky osobnej starostlivosti

2010/S 112-170380

PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

Služby

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)

London Borough of Hackney
Town Hall, Mare Street, Hackney
E8 1EA London
SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO
E-mail: procurement.admin@hackney.gov.uk

Ďalšie informácie možno získať na: London Borough of Hackney
3rd Floor South, Hackney Service Centre
Kontakt: Contracts & Supporting People Team
Kontakt: Jackie Kennard
E8 1DY London
SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO
Telefón +44 2083565744
E-mail: Jackie.Kennard@Hackney.gov.uk

ODDIEL II.B: PREDMET ZÁKAZKY (TOVARY ALEBO SLUŽBY)

II.4) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)

33000000, 32000000, 50000000, 51000000

Stručný opis
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a výrobky osobnej starostlivosti.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a príbuzné zariadenia.
Opravárske a údržbárske služby.
Inštalačné služby (s výnimkou softvéru).
II.5) PLÁNOVANÝ DÁTUM VYHLÁSENIA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
1.1.2011

Viac informácií: http://www.hackney.gov.uk/

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.