Prihlásenie

AT-Viedeň: Rozličný nábytok OZNÁMENIE O KVALIFIKAČNOM SYSTÉME – VYBRANÉ ODVETVIA

7.7.-7.9.2010

AT-Viedeň: Rozličný nábytok

2010/S 129-197968

OZNÁMENIE O KVALIFIKAČNOM SYSTÉME – VYBRANÉ ODVETVIA

ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)

ÖBB-Holding AG sowie die mit ihr im Sinne des §228(3) HGB verbundenen Gesellschaften, alle vertreten durch die ÖBB-Dienstleistungs GmbH
Clemens-Holzmeister-Strasse 6
Kontakt: Konzerneinkauf
Kontakt: Vocitko Yvonne
1100 Wien
RAKÚSKO
Telefón +43 6642864138
E-mail: yvonne.vocitko@oebb.at
Fax +43 193000-83815158

Ďalšiu dokumentáciu možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach)

Žiadosti o kvalifikáciu budú doručené na: vyššie uvedené kontaktné miesto (miesta)

ODDIEL II: PREDMET KVALIFIKAČNÉHO SYSTÉMU

II.4) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)

39151000, 39151200

Stručný opis
Rozličný nábytok.
Dielenské pracovné stoly.

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK
IV.1.2) Použije sa elektronická aukcia
Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Doba trvania kvalifikačného systému
Časovo neobmedzené trvanie

Viac informácií: http://www.oebb.at/

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.