Prihlásenie

F-Orléans: Služby týkajúce sa praktického vzdelávania PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

5.7.-5.8.2010

F-Orléans: Služby týkajúce sa praktického vzdelávania

2010/S 129-197611

PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

Služby

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)

Conseil régional du Centre
9 rue Saint Pierre Lentin
Kontakt: Plateforme dédiée de la région Centre
Kontakt: https://achats-formation.regioncentre.fr
45041 Orléans
FRANCÚZSKO

Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach)

ODDIEL II.B: PREDMET ZÁKAZKY (TOVARY ALEBO SLUŽBY)

II.4) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)

80530000

Stručný opis
Služby týkajúce sa praktického vzdelávania.
II.5) PLÁNOVANÝ DÁTUM VYHLÁSENIA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
5.7.2010

Viac informácií: http://www.regioncentre.fr

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.