Prihlásenie

AT-Viedeň: Komerčné chladiace zariadenia OZNÁMENIE O KVALIFIKAČNOM SYSTÉME – VYBRANÉ ODVETVIA

7.7.-16.8.2010

AT-Viedeň: Komerčné chladiace zariadenia

2010/S 130-199504

OZNÁMENIE O KVALIFIKAČNOM SYSTÉME – VYBRANÉ ODVETVIA

ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)

United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)
Wagramer Strasse 5 Vienna International Centre
Kontakt: Ms. C. Ziniel
1220 Vienna
RAKÚSKO
Telefón +43 1260265159
E-mail: C.Ziniel@unido.org
Fax +43 1260266815

Ďalšiu dokumentáciu možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach)

Žiadosti o kvalifikáciu budú doručené na: vyššie uvedené kontaktné miesto (miesta)

ODDIEL II: PREDMET KVALIFIKAČNÉHO SYSTÉMU

II.4) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)

42513290, 42513000

Stručný opis
Komerčné chladiace zariadenia.
Chladiace a mraziace zariadenia.

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK
IV.1.2) Použije sa elektronická aukcia
Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Doba trvania kvalifikačného systému
Obdobie platnosti: od 7.7.2010 do 16.8.2010

Viac informácií: http://www.unido.org/index.php?id=o24451/

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.