Prihlásenie

RS-Belehrad: IPA – Program integrovanej inovačnej podpory Samostatné predbežné oznámenie o obstarávaní služieb

9.7.-9.9.2010

RS-Belehrad: IPA – Program integrovanej inovačnej podpory

2010/S 130-198113

Miesto – Srbsko

10SER01/12/11

Samostatné predbežné oznámenie o obstarávaní služieb

 1.Referenčné číslo:
EuropeAid/130294/C/SER/RS.
 2.Konanie:
Užšia súťaž.
 3.Program:
IPA 2010.
 4.Zdroj financovania:
Národný nástroj IPA 2010.
 5.Obstarávateľ:
Európska únia, zastúpená Delegáciou Európskej komisie v Srbskej republike v mene a záujme užívateľskej krajiny, Belehrad, SRBSKO.
 6.Charakter obstarávania:
Odplatné.
 7.Opis obstarávania:
Všeobecným cieľom projektu je zvýšiť konkurencieschopnosť a hospodársky rast v Srbsku prostredníctvom posilnenia inovácie malých a stredných podnikov v súlade s programom „Národná stratégia pre rozvoj konkurencieschopných a inovačných malých a stredných podnikov 2008 – 2013“.
 8.Predpokladaný rozpočet:
3 000 000 EUR.
 9.Plánovaný termín zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania:
September 2010.
 10.Dodatočné informácie:
Neuplatniteľné.
 11.Právny základ:
Nariadenie Rady (ES) č. 1085/2006 zo 17.7.2006.


Poznámky:

Medzi zverejnením predbežného oznámenia a zverejnením príslušného oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania musí uplynúť minimálne 30 kalendárnych dní.

V tomto období sa nemajú zasielať žiadne prihlášky a žiadosti o informácie.

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.