Prihlásenie

F-Lille: Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a výrobky osobnej starostlivosti PRAVIDELNÉ INFORMATÍVNE OZNÁMENIE – VYBRANÉ ODVETVIA

12.-23.7.2010

Dátum je uvedený ako lehota na potvrdenie záujmu!

 

F-Lille: Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a výrobky osobnej starostlivosti

2010/S 132-203253

PRAVIDELNÉ INFORMATÍVNE OZNÁMENIE – VYBRANÉ ODVETVIA

Tovary

ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)

CHRU DE LILLE
2 avenue Oscar Lambret
Kontakt: direction des ressources biomédicales
Kontakt: cellule marchés
59037 Lille
FRANCÚZSKO
Telefón +33 320445101
E-mail: achats-biomedicaux@chru-lille.fr
Fax +33 320444567

Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach)

Súťažné podklady a doplňujúce dokumenty (vrátane dokumentov na dynamický nákupný systém) možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach)

Ponuky, žiadosti o účasť alebo vyjadrenia záujmu budú doručené na: vyššie uvedené kontaktné miesto (miesta)

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.4) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)

33000000

Stručný opis
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a výrobky osobnej starostlivosti.
ČASŤ Č. 1 NÁZOV Fourniture d'un isolateur 2 postes, maintenance et consomables associés
2) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)

33000000

ČASŤ Č. 2 NÁZOV Maintenance de l'installation existante et consomables associés
2) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)

33000000

ČASŤ Č. 1 NÁZOV Fourniture d'un isolateur 2 postes, maintenance et consommables associés
2) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)

33000000

ČASŤ Č. 2 NÁZOV Maintenance de l'installation existante et consommables associés
2) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)

33000000

ODDIEL IV: POSTUP

IV.3) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.3.1) Podmienky na získanie súťažných podkladov a ďalšej dokumentácie
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom 22.7.2010 - 16:00
IV.3.2) Lehota na potvrdenie záujmu
23.7.2010
IV.3.3) Lehota na potvrdenie záujmu o predloženie ponúk alebo o rokovanie
IV.3.4) Jazyk (jazyky), v ktorom možno predložiť ponuky alebo doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti
French.

Viac informácií: http://www.chru-lille.fr

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.