Prihlásenie

D-Düsseldorf: Sanitárne výrobky PRAVIDELNÉ INFORMATÍVNE OZNÁMENIE – VYBRANÉ ODVETVIA

12.7.-6.8.2010

D-Düsseldorf: Sanitárne výrobky

2010/S 132-203252

PRAVIDELNÉ INFORMATÍVNE OZNÁMENIE – VYBRANÉ ODVETVIA

Tovary

ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)

Stadtwerke Düsseldorf AG
Höherweg 200
Kontakt: Herrn Puffer
40233 Düsseldorf
NEMECKO
Telefón +49 211821-2379
E-mail: mpuffer@swd-ag.de
Fax +49 21182177-2379

Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach)

Súťažné podklady a doplňujúce dokumenty (vrátane dokumentov na dynamický nákupný systém) možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach)

Ponuky, žiadosti o účasť alebo vyjadrenia záujmu budú doručené na: vyššie uvedené kontaktné miesto (miesta)

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.4) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)

44411000, 44620000

Stručný opis
Sanitárne výrobky.
Radiátory a ohrievače ústredného kúrenia a ich časti.
ČASŤ Č. 1 NÁZOV Lieferung von Heizungs- und Sanitärmaterial über einen elektronischen Katalog
2) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)

44411000, 44620000

ČASŤ Č. 2 NÁZOV Lieferung von Heizungs- und Sanitärmaterial für das Lager
2) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)

44411000, 44620000

ČASŤ Č. 1 NÁZOV Lieferung von Heizungs- und Sanitärmaterial über einen elektronischen Katalog
2) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)

44411000, 44620000

ČASŤ Č. 2 NÁZOV Lieferung von Heizungs- und Sanitärmaterial für das Lager
2) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)

44411000, 44620000

ODDIEL IV: POSTUP

IV.3) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.3.1) Podmienky na získanie súťažných podkladov a ďalšej dokumentácie
IV.3.2) Lehota na potvrdenie záujmu
6.8.2010
IV.3.3) Lehota na potvrdenie záujmu o predloženie ponúk alebo o rokovanie
IV.3.4) Jazyk (jazyky), v ktorom možno predložiť ponuky alebo doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti
German.

Viac informácií: http://www.swd-ag.de/

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.