Prihlásenie

D-Karlsruhe: Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum verejnej mienky a štatistika OZNÁMENIE O KVALIFIKAČNOM SYSTÉME – VYBRANÉ ODVETVIA

16.7.-16.8.2010

D-Karlsruhe: Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum verejnej mienky a štatistika

2010/S 135-207962

OZNÁMENIE O KVALIFIKAČNOM SYSTÉME – VYBRANÉ ODVETVIA

ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)

EnBW Systeme Infrastruktur Support GmbH
76180
Kontakt: Nadine Imhof
Karlsruhe
NEMECKO
Telefón +49 72163-13714
E-mail: n.imhof@enbw.com
Fax +49 72163-192578

Ďalšie informácie týkajúce sa kvalifikačného systému možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach)

Ďalšiu dokumentáciu možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach)

Žiadosti o kvalifikáciu budú doručené na: vyššie uvedené kontaktné miesto (miesta)

ODDIEL II: PREDMET KVALIFIKAČNÉHO SYSTÉMU

II.4) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)

79300000, 79310000, 79315000, 79311300, 79311400

Stručný opis
Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum verejnej mienky a štatistika.
Prieskum trhu.
Sociálny prieskum.
Analýza prieskumu.
Ekonomický prieskum.

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK
IV.1.2) Použije sa elektronická aukcia
Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Doba trvania kvalifikačného systému
Časovo neobmedzené trvanie

Viac informácií: http://www.enbw.com/

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.