Prihlásenie

I-Rím: Výstavné stánky

22.7.-20.10.2010

I-Rím: Výstavné stánky

2010/S 140-215472

PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

Tovary

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)

Istituto nazionale per il commercio estero
via Liszt, n. 21
Kontakt: area approvvigionamenti e contratti
00144 Roma
TALIANSKO
Telefón +39 0659929273
E-mail: contratti@ice.it
Fax +39 0689280344

Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach)

ODDIEL II.B: PREDMET ZÁKAZKY (TOVARY ALEBO SLUŽBY)

II.4) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)

39154100 - PA01

Stručný opis
Výstavné stánky.
II.5) PLÁNOVANÝ DÁTUM VYHLÁSENIA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
20.9.2010

Viac informácií: http://www.ice.gov.it

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.