Prihlásenie

UK-Warrington: Výskum a experimentálny vývoj PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

22.7.-22.8.2010

UK-Warrington: Výskum a experimentálny vývoj

2010/S 140-215722

PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

Služby

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)

Sellafield Limited
Birchwood Park Avenue, Risley
Kontakt: Clare Duggan
WA3 6GR Warrington
SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO
Telefón +44 1928832711
E-mail: clare.duggan@sellafieldsites.com

Ďalšie informácie možno získať na: Sellafield Limited
Cumbria
Kontakt: David Bainbridge
CA20 1PG Seascale
SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO
Telefón +44 1946774954
E-mail: david.bainbridge@sellafieldsites.com

ODDIEL II.B: PREDMET ZÁKAZKY (TOVARY ALEBO SLUŽBY)

II.4) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)

73100000

Stručný opis
Výskum a experimentálny vývoj.

Viac informácií: http://www.sellafieldsites.com

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.