Prihlásenie

I-Miláno: Stavebné materiály železničných tratí a dodávky na stavbu železničných tratí OZNÁMENIE O KVALIFIKAČNOM SYSTÉME – VYBRANÉ ODVETVIA

28.7.-28.8.2010

I-Miláno: Stavebné materiály železničných tratí a dodávky na stavbu železničných tratí

2010/S 144-222627

OZNÁMENIE O KVALIFIKAČNOM SYSTÉME – VYBRANÉ ODVETVIA

ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)

Azienda trasporti milanesi SpA
Foro Buonaparte, 61
20121 Milano
TALIANSKO
Telefón +39 02480311

Ďalšie informácie týkajúce sa kvalifikačného systému možno získať na: Azienda trasporti milanesi SpA
viale Stelvio, 2
Kontakt: direzione acquisti
20159 Milano
TALIANSKO
Telefón +39 0248038234
Fax +39 026887778

Ďalšiu dokumentáciu možno získať na: Azienda trasporti milanesi SpA
viale Stelvio, 2
Kontakt: direzione acquisti
20159 Milano
TALIANSKO
Telefón +39 0248038234
Fax +39 026887778

Žiadosti o kvalifikáciu budú doručené na: Azienda trasporti milanesi SpA
viale Stelvio, 2
Kontakt: direzione acquisti
20159 Milano
TALIANSKO
Telefón +39 0248038234
Fax +39 026887778

ODDIEL II: PREDMET KVALIFIKAČNÉHO SYSTÉMU

II.4) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)

34946000

Stručný opis
Stavebné materiály železničných tratí a dodávky na stavbu železničných tratí.

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK
IV.1.2) Použije sa elektronická aukcia
Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Doba trvania kvalifikačného systému
Iné

Viac informácií: http:/www.atm-mi.it/

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.