Prihlásenie

D-Karlsruhe: Elektrotechnický spotrebný materiál OZNÁMENIE O KVALIFIKAČNOM SYSTÉME – VYBRANÉ ODVETVIA

13.8.-13.9.2010

D-Karlsruhe: Elektrotechnický spotrebný materiál

2010/S 156-241731

OZNÁMENIE O KVALIFIKAČNOM SYSTÉME – VYBRANÉ ODVETVIA

ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ

I.1)NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)

EnBW Regional AG
c/o EnBW Systeme Infrastruktur Support GmbH, Durlacher Alle 93
Kontakt: SIS KETK
Kontakt: Petra Dege
76180 Karlsruhe
NEMECKO
Telefón +49 72163-14956
E-mail: p.dege@enbw.com
Fax +49 72163-192302

Ďalšie informácie týkajúce sa kvalifikačného systému možno získať na: EnBW Regionale AG
Kriegsbergstraße 32
Kontakt: Werner Bartsch
70174 Stuttgart
NEMECKO
Telefón +49 711128-47353
E-mail: w.bartsch@enbw.com

Ďalšiu dokumentáciu možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach)

Žiadosti o kvalifikáciu budú doručené na: vyššie uvedené kontaktné miesto (miesta)

ODDIEL II: PREDMET KVALIFIKAČNÉHO SYSTÉMU

II.4)SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)

31731000

Stručný opis
Elektrotechnický spotrebný materiál.

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1)KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK
IV.1.2)Použije sa elektronická aukcia
Nie
IV.2)ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2)Doba trvania kvalifikačného systému
Časovo neobmedzené trvanie
Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.